Tag: วัดเล่งเน่ยยี่ 2

Feature Life Style Travel & Adventure

ฝากดวงแก้ปีชงและสวดเสริมสิริมงคลที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 กับหนิงกันค่ะ

หนิงเกิดปีมะโรงค่ะ ดั้งนั้น ปีใหม่นี้ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นปีจอจึงเป็นปีชงของหนิงค่ะ เลยขอรีวิวฝากดวงแก้ปีชงและสวดเสริมศิริมงตลที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 กับหนิงค่ะ

Back To Top