Tag: วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

Feature Health & Food

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งแรกในประเทศไทย!

เปิดตัว วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งแรกในประเทศไทย! ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธ์ที่ระบาดในเมืองไทย มารู้จักกับโรคร้ายและรู้จักกับวิธีป้องกันแบบใหม่ค่ะ

Back To Top